Værdier og visioner


Konservative værdier:


  • Konservatisme bygger på personlig frihed og ansvar
  • Frihed og ansvar ser vi som to sider af samme sag. Vi har ansvar for at forvalte egen frihed, uden at krænke andre. Vi har samtidig ansvar for fællesskabet, for at udvise medmenneskelighed og socialt engagement, og for at sikre, at de der ikke kan klare sig selv, får den nødvendige hjælp
  • Konservatisme betyder også, at vi har ansvar for at værne om de værdier, der knytter os sammen - vores land, kongehuset, det danske sprog, vores religionsfrihed, vores demokratiske styreform, de grundlovssikrede rettigheder, vores slægt og fælles historie
  • Konservatismen binder historien og nutiden sammen med fremtiden


Vores vision:


  • En sund og bæredygtig Mariagerfjord Kommune, hvor borgernes skattekroner bruges med omtanke, og hvor virksomheder kan udvikle sig og skabe gode muligheder for beskæftigelse og dermed for vores velfærd
  • En veldrevet Mariagerfjord Kommune, hvor familier har lyst til at at bo, leve og arbejde hele livet og hvor der er ekstra fokus på gode skole- og uddannelsesmuligheder, virksomhedernes forhold, fritid, sundhed og en værdig alderdomWebmaster og ansvarlig: Bent Verner Madsen. bm@konservative.cc  /  Mobil: 21 58 40 49