Mærkesager Karsten Elkjær


Mine mærkesager


Ud fra konservative grundværdier vil jeg arbejde for:


1. Bedre fokus på børnefamiliers vilkår og dagligdag


At have familie og forene karriere med familielivet er til evig tid en svær kunst. Ud fra den økonomiske situation bør familiens rammer gøres bedre, da børnene er vor fremtid. De skal have de bedste rammer for en tryg og solid opvækst.


2.  Aktiv og faglig skole for børn og unge


Børn skal være børn og der skal værnes om barndommen.

Børns rettigheder og tarv har altid første prioritet.

Der skal skabes gode vilkår for børn og deres uddannelse,

hvor faglighed er i højsæde og hvor der er skabt respekt omkring

lærerne.


Men også en skole, hvor den enkelte familie

råder over børnenes fritid - altså ikke en heldagsskole.

Aktive børn øger indlæringsevnen. Derfor skal skolebørn

også tilbydes svømmeundervisning i skoletiden fremfor

svømmehaller står ubenyttet hen.


3. Forstærke unges muligheder for sport og fysiske udfoldelser


Der er mange frivillige i vort foreningsliv, som knokler for at tilføre og tilbyde vor unge sunde aktiviteter. Dette er ofte en ulige kamp at få økonomien til at gå op.


Vægtet med denne ubetalelige indsats fra frivillige bør vi

tilføre og forstærke klubber og foreninger større råderum

og virkefelter.


Tilfør børn og unge sunde holdninger og hold dem væk fra 

gadehjørner og uheldige påvirkninger.


4. Giv vor ældre det, de har ret til…


De sidste par generationer har ydet mere, end vi sikkert forstår. Det er deres fortjeneste, at vi har dette samfund med alle dets goder og muligheder.

 

Jeg vil arbejde for at gøre deres hverdag lettere og tilføre dem den respekt, som vor ældre fortjener. De skal f.eks. have mulighed for ordentlige måltider med et glas vin eller øl samt en positiv hverdag med berigende aktiviteter.


5. Forbedring af erhvervslivets muligheder og

videreudvikling i Mariagerfjord kommune


Tilføre Mariagerfjord mere ørelyd, dynamik og indflydelse, når talen går på udvikling og investeringer. Både i og udenfor kommunens grænser.


Det er meget godt med daglige pendlere ud og ind over kommunegrænserne. Med et større fokus på opblomstring af ”grønne” erhverv samt turistme i vore

nærområder åbnes der op for en mere bæredygtig udvikling af Mariagerfjord.


6. Samle, styrke og brande Mariagerfjord


Den gennemførte Kommunalreform fordrer en stadig indsats for at forene alle indbyggere (unge som gamle), så vi fremstår som én samlet enhed. Vi skal være stolte af vor kommune. Vi skal være kendte for vor naturperler

med skov og vand.


7.  Skabe fyrtårne i hele Region Nordjylland


Jeg vil arbejde målrettet for at skabe gennemslagskraft og fyrtårne til glæde for turister og nordjyder samt skubbe på for løbende teknologiske forbedringer i sygehusvæsnet.


Populært sagt: sikre indflydelse og forbedringer af turisterhvervenes muligheder og videre udvikling for tiltrækning af fremtidens turister i hele Nordjylland. Samtidig skal vi være kendte for effektive sygehuse med

korte ventelister. Jeg vil samle initiativer og ildsjæle med en samlet stemme

for Nordjylland.Ansvarlig politik = større tryghed

Karsten Elkjær
Webmaster og ansvarlig: Bent Verner Madsen. bm@konservative.cc  /  Mobil: 21 58 40 49