Politik

Politik


Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor alle mennesker behandles med tillid og respekt. Derfor ønsker jeg at værne om de kristne værdier i vores samfund.


Familien skal tilbage i centrum. Jeg ønsker at tage ansvaret for opdragelsen af børnene tilbage til der, hvor den hører hjemme – hos forældrene. Derfor skal den tvungne lektiecafé afskaffes.


Jeg ønsker at vi tager ansvar for flygtninge, som må give afkald på alt i deres eget land på grund af krig og forfølgelse. De skal mærke vores hjertevarme, lære danske værdier, og så skal de bidrage til vores samfund gennem uddannelse og arbejde.


Som efterskoleforstander ser jeg dagligt hvordan børn og unge udvikler sig til modne, demokratiske samfundsborgere. Derfor vil jeg arbejde for at bevare 10. klasse på efterskolerne.

Jeg vil arbejde for at styrke de danske familiers frihed og økonomi. Derfor skal topskatten afskaffes. En afskaffelse af topskatten er den bedste måde at skabe vækst, velstand og nye arbejdspladser i Danmark.


 


Hvad brænder jeg for, og hvad vil jeg kæmpe for!


Gud, konge og fædreland! Det er lige mig! Derfor er jeg også konservativ. Jeg vil være med til at give partiet en ny profil og jeg vil at partiet igen skal melde sig ind i værdidebatten i Danmark, og begynde målrettet at arbejde for MENNESKER FØRST! Jeg ønsker at værne om vores lands kristne kulturarv og kristne værdier!


 


Alle mennesker er rigtige og alle er vigtige. Alle skal behandles med tillid, respekt og ansvarlighed!

Webmaster og ansvarlig: Bent Verner Madsen. bm@konservative.cc  /  Mobil: 21 58 40 49