Det mener vi om.....


Økonomi m.v.:


Vi ønsker en forsat fokusering på effektivisering i Mariagerfjord Kommune - primært inden for administration, samt ved at samle den kommunale administration på en og samme matrikel.

Vi vil derfor arbejde for:

 • At få mest muligt service indenfor den økonomiske ramme, vi har
 • At sænke skatte- og afgiftniveauet- eller som minimum holde det i ro
 • At udlicitere relevante kommunale opgaver med øje for øget kvalitet og økonomisk gevinst

----------------------------------------------------


Erhverv / iværksættere, landbrug og turisme:


Et sundt og dynamisk erhvervsliv, landbrug og turisme er vigtige forudsætninger for at skabe velstand og velfærd. Vi vil derfor sikre gode rammer for nye som for gamle virksomheder, ligesom iværksættere er vigtige for dynamik og vækst.

Derfor fokuserer vi på:

 • At få konkretiseret en offensiv erhvervspolitik for Mariagerfjord Kommune
 • At nedbringe sagsbehandlingstiden for landbrugets miljøgodkendelser m.m.
 • En samlet markedsføring af alle attraktioner / muligheder i Mariagerfjord evt. ved etablering af et "Mariagerfjord Pas"
 • At Mariagerfjord Kommune medvirker til at tiltrække større idræts- og kulturarrangementer

---------------------------------------------------


Beskæftigelse og sociale forhold:


Det skal til enhver tid kunne betale sig at tage et arbejde, også selv om det måske ikke er ønskejobbet. Samtidig mener vi, at det er naturligt, at kontanthjælpsmodtagere udfører relevante job for kommunen, blandt andet med at holde vores kommune ren.

Det er vigtig:

 • At ledighedsperioden bruges fortuftigt på opkvalificering og efteruddannelse.
 • At Mariagerfjord kommune stiller krav om, at alle bidrager med det de kan. Men samtidig skal socialt dårligt stillede borgere behandles med værdighed og respekt.
 • At indsatsen mod socialt bedrageri skærpes.

--------------------------------------------------


Sundhed, omsorg og ældrepleje:


Mariagerfjord Kommune skal være kendt for at behandle både sine ældre og svage borgere med værdighed og respekt. Samtidig skal Mariagerfjord være en kommune der ikke går på kompromis med den højeste faglige standard, og som aktivt arbejder for at forebygge bl.a. livsstilssygdomme, indlæggelser og genindlæggelser.

Derfor ønsker vi:

 • At styrke den forebyggende indsats i forhold til KRAM ( Kost - Rygning - Alkohol - Motion)
 • At øge fokus på rehabilitering, herunder at borgere får hjælp til genvinde tabte færdigheder
 • At øge samarbejdet mellem praktiserende læger, sygehuse og kommunen for at forebygge indlæggelser, samt sikre et bedre udskrivningsforløb og undgå genindlæggelser
 • At styrke de ældres mulighed for frit valg af pleje mellem kommunale og tilsvarende private tilbud
 • At sikre de ældre en værdig alderdom

------------------------------------------------------


Børn og unge - skole og uddannelse:


Vi ønsker, at børn skal være børn og der skal værnes om barndommen. Børns rettigheder og tarv har altid højeste prioritet.

Vi ønsker en skole, hvor faglighed er i højsædet og hvor der er skabt respekt omkring lærerne. Men også en skole, hvor den enkelte familie råder over børnenes fritid - altså ikke en heldagsskole.

Vi ønsker således:

 • At styrke folkeskolen med større vægt på faglighed for alle
 • At styrke samarbejdet mellem skole og hjem, så opdragelse ikke skal foregå i skoletiden
 • At styrke de erhvervsfaglige uddannelser 

- derfor er vi konservative


Webmaster og ansvarlig: Bent Verner Madsen. bm@konservative.cc  /  Mobil: 21 58 40 49