Kristian Willadsen

 

Konservative Mariagerfjord

 

 

Kristian Willadsen

Bestyrelsesmedlem

 

 

Iværksætteri

 

 

Født d. 26. januar 1994

 

Fra Helberskov nu bosiddende i Hadsund

 

Uddannelse:

Handelsskolen Tradium Hobro (2010-2013)

Finansøkonom Dania Hobro (2015-2017)

 

Arbejder ved auktionsfirma i Randers

 

Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i Konservative Mariagerfjord

Formand for Mariagerfjord KU

 

kw@konservative.cc

 

 

 

Pressemeddelelse:

 

Mariagerfjord Konservativ Ungdom afholdt mandag d. 10 februar den ordinære generalforsamling. Kristian Willadsen, Hadsund, blev valgt som ny formand og Filip Kaas, Mariager, som næstformand. Bestyrelsen består yderligere af Kirse Maaria Jakobsen, Mariager, Mathias Møller Lybech, Helberskov, (nyvalgt) og Sergei Buyevich Olsen, Hobro (nyvalgt).

 

Aftenen bød på en meget spændende politisk drøftelse ved næstformand for Konservativ Ungdom, Mikkel Ballegaard. Her blev drøftet bl.a. vigtigheden af et stærkt forsvar, opprioritering af folkeskolen samt skattenedsættelse. Der blev også diskuteret vigtigheden af det sociale ansvar som bedst bliver varetaget af frivillighed og lokalsamfundet. Der var således rig mulighed for at diskuterer mange politiske områder, og spørgelysten og debatten var stor.

 

Afgående formand, Filip Kaas, udtrykte glæde over, at så mange var mødt frem til generalforsamlingen. Det blev ydermere udtrykt glæde over, at Mariagerfjord KU har haft en fantastisk start siden lokalforeningen blev stiftet d. 21 februar 2013. Efter foreningens grundlæggelse gjorde foreningen meget for at skabe opmærksomhed om sig selv, såvel udenbys som i kommunen. Først og fremmest havde foreningen stor succes med at være repræsenteret til diverse KU konferencer, møder, oplæg og kurser rundt omkring i landet samt til landsrådet i Holstebro. Dernæst lavede man også en del arbejde indadtil i kommunen. Foreningen kom ud på gymnasierne, hvor de bl.a. delte flyers og morgenbrød ud under kommunalvalget, og gjorde hvad man kunne for at sprede budskabet om Mariagerfjord KU, således at det kunne vække genklang blandt kommunens unge.

 

Mariagerfjord KU var også medarrangør af en ungdomspolitisk debataften på Mariagerfjord gymnasium, hvor repræsentanter fra de ungdomspolitisk organisationer debatterede politiske emner. Aftenen blev en stor succes med næsten 100 fremmødte og forventningsfylde unge mennesker, som ønskede at vide mere om, hvad de ungdomspolitiske organisationer mente om forskellige politiske emner.

 

Til generalforsamlingen deltog også KU’er fra Aalborg, Randers, Århus og Holstebro som gav gode råd og fortalte om deres erfaringer med arbejdet i lokalforeninger.

 

Den nyvalgte formand, Kristian Willadsen, sluttede af med at takke for det store fremmøde og udtrykte optimisme omkring det kommende år, hvor der er planer om flere forskellige arrangementer og møder, hvor interesserede har rig mulighed for at møde op og høre mere om KU, konservatisme og andre spændende emner.

 

 

 

 

 

 

Mærkesager:

 

  • Iværksætteri
  • Skole og uddannelse
  • Erhverv

 

Webmaster og ansvarlig: Bent Verner Madsen. bm@konservative.cc / Mobil: 21 58 40 49